วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559


Nagisa no Balcony

RELEASED DATE

1982.04.21 LONGPLAY
1982.05.21 TAPE
2004.04.14 CD